Sero

Sero medlemsföretagSERO(Skorstensentreprenörernas Riksorganisation) är en branschorganisation för kvalitetssäkrade skorstensentreprenörer verksamma i Sverige.

Förbundet startades 2001 och var ett initiativ med den uttalade målsättning att utveckla branschen genom att formulera kvalitetsnormer och certifiera utförare, allt i syfte att öka beställartryggheten vid upphandling av allt inom skorstensarbeten.

Idag består förbundet av ca 50 medlemsföretag med certifierad personal och SERO fungerar nu bl.a. som en remissinstans till myndigheter och samordnare av fortsatt branschutveckling. SERO stödjer även företag och kunder genom informationsspridning om betydelsen av kvalitetssäkrade skorstensarbeten och de lagliga krav som ställs på marknadens aktörer.

Vad är en SERO branschcertifiering?

Branschen och SERO har tagit fram certifieringsförordningen tillsammans med beställare och myndigheter så som Boverket, Räddningsverket, Fastighetsägarna, Arbetsmiljöverket m.fl.  För att vara behörig för certifiering skall den sökande ha avlagt examen från två- eller treårig yrkesteknisk linje eller annan likvärdig utbildning.

Dessutom krävs praktiskt arbete under 5 år med anknytning till skorstensarbeten. För personer med behörighet utför Svenska Specialcertifieringar AB personcertifieringar för SERO:s medlemsföretag. Vid godkänt prov utfärdats ett certifikat som är giltig under 5 år, därefter krävs förnyelse.

Varför skall vi anlita SERO certifierade företag?

SEROs medlemsföretag följer utformade riktlinjer för ett utförande som är kvalitetssäkrat och stöds av tydliga allmänna villkor för en bra beställare/utföraredialog.

Samtliga utförare har utbildats för att ha förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete och certifierats som bevis på sin kompetens. SEROs företag har ordnad ekonomi och har förbundit sig följa såväl gällande författningar som ny teknikutveckling.

Kraven som ställs på medlemsföretagen kan sammanfattas som en hederskodex syftande till att skapa en beställaretrygghet. En trygghet där beställaren kan välja en entreprenör som har den rätta kompetensen att säkerställa inomhusklimatet och finna möjligheter för  att sänka underhåll och driftskostnaderna för fastigheter och anläggningar.

Hur hittar jag certifierade företag och vilken nytta  kan jag ha av branschorganisationen SERO?

På SEROs hemsida (www.skorstensentreprenorer.org) finns en förteckning över certifierade företag. Företag och organisationer har via SEROs kansli tillgång till information och kontaktnät i branschen som kan vägleda när det gäller exempelvis upphandlingar, regler och  utbildning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *